Τρίτη, 20 Μαρτίου 2007

Sapore di sale, sapore di mare

Sapore Di Sale

Gino Paoli , Sapore Di Sale

Ακούστε το εδώ: Sapore di sale

Sapore di sale, sapore di mare Γεύση από αλάτι, γεύση από θάλασσα
che hai sulla pelle, che hai sulle labbra Που έχεις στο δέρμα σου, που έχεις στα χείλη
quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare Όταν βγαίνεις απ' το νερό κι έρχεσαι να ξαπλώσεις vicino a me, vicino a me Κοντά μου, κοντά μου

Sapore di sale, sapore di mare Γεύση από αλάτι, γεύση από θάλασσα
un gusto un po' amaro di cose perdute Μια γεύση λίγο πικρή από πράγματα χαμένα
di cose lasciate lontano da noi Από πράγματα αφημένα μακρυά από μας
dove il mondo e diverso, diverso da qui. Που ο κόσμος είναι διαφορετικός, διαφορετικός από δω

Il tempo e nei giorni che passano pigri Ο χρόνος και κείνες οι μέρες που πέρασαν αργές
e lasciano in bocca il gusto del sale Και άφηνουν στο στόμα τη γεύση του αλατιού
ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti Ρίχνεσαι στο νερό και μ' αφήνεις να σε κοιτάω
e rimango da solo nella sabbia e nel sol Και να μένω μόνος στην άμμο και στον ήλιο

Poi torni vicino e ti lasci cadere Μετά γυρνάς κοντά μου κι αφήνεσαι να πέσεις
cosi nella sabbia e nelle mie braccia Έτσι στην άμμο και στην αγκαλιά μου
e mentre ti bacio sapore di sale Κι ενώ σε φιλάω γεύση από αλάτι
sapore di mare, sapore di te Γεύση από θάλασσα, γεύση από σένα

Mετ. Γητ

Δεν υπάρχουν σχόλια: