Κυριακή, 25 Μαρτίου 2007

« Εγώ, η οικογένειά μου, τ' άρματά μου, το αίμα μου, ό,τι έχω, είναι για την Ελλάδα.»

Φανταστική σύνθεση του Δ. Τσόκου (1849) με σκηνή ορκωμοσίας του Κολοκοτρώνη στη Ζάκυνθο.
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

« Εγώ, η οικογένειά μου, τ' άρματά μου, το αίμα μου, ό,τι έχω, είναι για την Ελλάδα.»

Από τον όρκο που έδωσε ο Γέρος του Μοριά στη Φιλική εταιρεία,
πρόσφυγας στη Ζάκυνθο, κατατρεγμένος από τον Αλή πασά.
Σπύρος Μελάς, Ο Γέρος του Μοριά


Δεν υπάρχουν σχόλια: