Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2007

Diana Vishneva, Manon

...ένα ποίημα παλλόμενο με όλο το πάθος και τη φορά
του προφητικού λόγου, μια γλώσσα αλαλιασμένη, πες,
από μια ένθεη τρέλα...

Πετρώνιος, Σατυρικόν

Δεν υπάρχουν σχόλια: